Rechtsgebieden

GLV Juridische Diensten richt zich op het arbeidsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Daarnaast kunt u terecht voor de incasso van uw openstaande vorderingen.

Arbeidsrecht

arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers kunnen hun arbeidsrechtelijke kwesties voorleggen. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • arbeidsconflicten
  • ontslag (op staande voet)
  • het laten opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten
  • te late betaling van het loon
  • vaststellingsovereenkomst
  • ziekte

Verbintenissenrecht

verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht behelst in beginsel alles wat komt kijken bij de totstandkoming, sluiting en nakoming van alle mogelijke overeenkomsten. U kunt daarbij onder meer denken aan:

  • het laten opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden en/of contracten
  • problemen bij de nakoming van overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld wanprestatie of dwaling
  • opschorten van uw betaling indien u niet tevreden bent over het resultaat van uw contractspartij
  • de vraag of u een overeenkomst kunt opzeggen of ontbinden

 

Incasso

incasso

Heeft u openstaande facturen bij uw debiteuren? En is het tot op heden niet gelukt om deze betaald te krijgen?

Laat u het aanmanen, bellen en zo nodig dagvaarden van deze debiteuren over aan GLV Juridische Diensten. Tegen een aantrekkelijk incassotarief.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op per e-mail info@glv-juridischediensten.nl of via het contactformulier of bel 06 - 30 05 10 56.

Ook met vragen over andere rechtsgebieden kunt u terecht bij GLV Juridische Diensten. Vanwege de nauwe contacten met andere juristen, kan GLV Juridische Diensten u doorverwijzen naar de voor u meest geschikte juridisch adviseur.